Радка Николова - Човешки ресурси

Радка Николова - Човешки ресурси

Радка Николова завършва Икономическия техникум „Г.С. Раковски” в гр. Варна – специалност „Икономист в търговията”.

Продължава образованието си в Института по културно-просветни кадри във Варна и придобива квалификация (приравнена към бакалаварска степен) „Културно-просветен работник”.

В периода 1975 г. – 1990 г. работи в областта на домовете на културата - Дом на културата на корабостроителите; Директор на  Дом на културата към комбинат „Електрон” и Дом на културата – завод „Елпром”.

В продължение на 2 години работи в Районен съвет Приморски – Варна като Заместник председател на Дружеството за разпространение на научни знания “Георги Кирков”.

 

От 1990 г. до сега работи в областта на Човешките ресурси като Началник отдел  Персонал, Специалист методология и планиране човешки ресурси и Мениджър – Обучения.

От 2010 г. е Експерт, управление човешки ресурси в Театрално-музикален продуцентски център –Варна.

 

TOP