В. Тончева: Културата е призвана да произвежда смисъл

Източник: http://www.chernomore.bg/kultura/2019-01-10/v-toncheva-kulturata-e-prizvana-da-proizvezhda-smisal

Журналистката разказва за раждането на своята творба „Пристрастно. Театърът на Варна“