„ПРИСТРАСТНО. ТЕАТЪРЪТ НА ВАРНА“ от Виолета Тончева

Може да свалите книгата оттук: http://theater.tmpcvarna.com/

„ПРИСТРАСТНО. ТЕАТЪРЪТ НА ВАРНА“  от Виолета Тончева