3 ТЕКСТА ЗА ВАРНЕНСКИЯ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР В СП. „HOMO LUDENS” 2021

В тазгодишния брой на списанието за театър „Homo Ludens”, издание на Гилдията на театроведите и драматурзите към САБ и фондация „Homo Ludens”, може да се прочетат 3 текста, свързани със 100-годишния юбилей на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“.

В рубриката „Юбилей“ е публикуван текстът на проф. Пламен Марков, декан на факултет „Сценични изкуства“ в НАТФИЗ и главен режисьор на Варненския театър „Варненската драма или Апология на способността за промяна“. Авторът се връща назад във времето, когато открива в родния си град света на театъра, за да му посвети целия си творчески път. В контекста на българското театрално изкуство, той анализира важни етапи в развитието на Варненския театър, като не пропуска да коментира и поведението на публиката в този свой, както го нарича „личен мемоар“, подписан от Пламен Марков Варненчик.

 

В рубриката „In memoriam” се отдава почит на дългогодишния художник на Варненския драматичен театър Тодор Игнатов с текста на Виолета Тончева „Добрата сценография е като дишанрто – то е естествено“. 

В рубриката „Текст за театър“ е публикуван вариантът за сцена на Стоян Радев Ге.К. по романа „Поразените“ на Теодора Димова.

 

 

 

TOP